Sanitstom.sk

Gastroenterologické Centrum

Kvalita, komplexnosť, vysoká úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti, príjemné prostredie, ľudský prístup = spokojný pacient ... zdravý klient

Úvod

Vitajte na stránke Gastroenterologického centra SANITSTOM s. r. o.  smiley

zmluvní partneri

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Union - zdravotná poisťovňa

Dôvera - zdravotná poisťovňa

sme súčasťou

Operačný program zdravotníctvoSlovenská republika

Spolufinancované

Spolufinancované zo zdrojov ERDF